Haber

TBMM Genel Kurulu’nda ‘bant daraltma’ tartışması (2)

TORBA TEKLİF GENEL KURUL’DA KABUL EDİLDİ

Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması ile maden kazasında hayatını kaybeden işçi yakınlarına, ‘destek paketini’ de öngören torba kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, ‘Vergi Adap Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 25 Unsurluk Kanun Teklif’i görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen teklifle; motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken sebep olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak gayesiyle teminat yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden; doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak gayesiyle 30 milyon Türk lirasına kadar teminat alma, uygulamaya ait adap ve temelleri belirleme konusunda yetki veriliyor. Teminat verme zaruriliği getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda bu mükellefler için bir evvelki hesap devrine ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerinin yüzde 3’ü, belediye ve vilayet özel yönetimleri ile bağlı yönetimleri için en son mutlaklaşmış bütçe gelirleri toplamının, öteki yönetimler için en son katılaşmış bütçe sarfiyatları toplamının en az yüzde 3’ü oranında bütçelerinde pay ayrılacak. Alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması halinde ödemeler, taksitlerle yapılacak. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların tutarları dikkate alınacak. Taksitli ödeme süresince kanuni faiz ödenecek.CEMEVLERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELERGenel Kurul’da kabul edilen kanunla; cemevlerine yönelik düzenlemeler yapıldı. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve ilçe belediyelerinin cemevlerinin üretim, bakım ve tamirini yapmasının ve gereç dayanağı sağlamasının önü açılıyor. Cemevlerinin, elektrik ve su masraflarının devlet tarafından karşılanması öngörülüyor. Kabul edilen kanunla; imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin kaideleri ile muhtemel gereksinimleri göz önünde tutularak gerekli cemevi yerleri ayrılacak. Vilayet ve ilçelerde mülki yönetim amirinin müsaadesi alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak kaidesiyle cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına ters olarak öbür niyetlere tahsis edilemeyecek.Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanununa eklenen süreksiz unsura nazaran, konusu hata teşkil etmemek kaydıyla toplumsal istikrar tazminatı ödendiği tespit edilen vilayet özel yönetimleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin yetkili yahut misyonlu olan sorumlular hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari yahut mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar süreçten kaldırılacak. Kanunla; kamu ihale uzman yardımcılığına atanacaklar, atama imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmaları kaidesi aranacak. Kamu İhale Şura kararı yeterince zorlayan sebepler yahut yükleniciden kaynaklanan kusur nedeniyle idarece feshedilen mukaveleler nedeniyle iade edilen bedelin uygulanmasında ortaya çıkan faiz ve yargılama masraflarının 10 binde 5’i yükleniciden tahsil edilecek.EKAP ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLERİN KAPSAMI GENİŞLİYORElektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde yapılacak işlemlerin kapsamı genişletiliyor.Düzenleme ile Kamu İhale Kurulu kararları sonucunda başvuru sahibinin tüm iddiaları bakımından haklı bulunması durumunda da eşit muamele ilkesi gözetilerek başvuru bedelinin iade edilebilmesine imkan sağlanıyor.MADEN KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİ YAKINLARINA ‘DESTEK PAKETİ’

Amasra’daki maden faciasının akabinde, hayatını kaybeden maden çalışanlarının yakınlarına öngörülen ‘destek paketi’ de kanunda yer aldı. Buna nazaran kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları terkin edilecek ve vefat tarihinde sigortalıya ait koşullar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu halde bağlanan aylıklara ait primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Toplumsal Güvenlik Kurumu’na ödenecek. Ölen sigortalının anne ve babasına, her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere ‘gelir yahut aylık bağlanmamış olması’ şartları aranmadan gelir ve aylık bağlanacak.

Besti KARALAR/ANKARA, –

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkiye Geneli Hizmet veren Firmalar Burada !
Başa dön tuşu